XẾP HẠNG THÁNG 06/2024

NGÔI SAO VÀNG
Tiền mặt: 5,000,000 VND

NGÔI SAO ĐỒNG
Tiền Mặt: 3,000,000 VND

NGÔI SAO BẠC
Tiền mặt: 4,000,000 VND

các giải thưởng khác
Quà tặng Qúy 2, 2024

Ghi chú:
Những con số này là cơ sở để chọn giải thưởng không phải tất cả các lợi ích sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Một số sẽ được đổi thành hàng hóa, điện thoại hoặc các lợi ích khác.

1.000.000 đ

Lựa chọn của người xem
Mini Cá

2.000.000 đ

Video Của Tháng
ttn.2104

2.000.000 đ

Video hay nhất tháng trên Youtube
Viết Dũng Vipp

2.000.000 đ

Video hay nhất tháng trên Tiktok
yuumidilac

2.000.000 đ

Nhà quảng cáo tài ba
Viết Dũng Vipp

3.000.000 đ

Lựa chọn của người xem

Dung_Vipp

5.000.000 đ

Lựa chọn của quản trị viên

Suhaogaming01

5.000.000 đ

Người kể chuyện hay nhất

Yuumi Đi Lạc

5.000.000 đ

Nhiều video nhất

Minica0204

Danh sách giải thưởng bonus

1.600.000 đ

100.000 đ

100.000 đ

100.000 đ

100.000 đ

1.800.000 đ

300.000 đ

500.000 đ

Chi tiết

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

Bấm để đăng ký

Phê duyệt của Quản trị viên

Nhận email mời

Tạo nội dung UGC
+ nhận lợi ích hàng tháng

ĐĂNG KÝ

TẢI CHI TIẾT
NỘI DUNG & LỢI ÍCH